Obec Mlynčeky

Faktúra

za stavebné práce

Identifikácia

Číslo faktúry: 2/2012

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Mlynčeky

Adresa odberateľa: č. 99, 05976 Mlynčeky

IČO odberateľa: 00326411

Názov dodávateľa: PEhAES,a.s. Prešov

Adresa dodávateľa: Slovenská 69, Prešov

IČO dodávateľa: 00155764

Predmet faktúry: za stavebné práce

Fakturovaná suma: 97602.34 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 10.01.2012

Dátum doručenia: 10.01.2012

Datum zverejnenia: 02.02.2012

Dokumenty