Obec Mlynčeky

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
30.01.2023
Crz:30.01.2023 15:36
Zmluvné strany sa dohodli, že Ing. Matúš Karas - certifikovaný audítor dňom podpísania tejto dohody preberá všetky práva a povinnosti oprávnenej osoby.
0.00 € s DPH Obec Mlynčeky Ing. Matúš Karas - certifikovaný audítor 19.12.2022
11.01.2023
Crz:11.01.2023 15:01
Predmetom zmluvy je prevádzkovanie infraštrukturálneho majetku vlastníka verejnej kanalizácie v zmysle zákona č. 442/2002 Z.z.
219/2023
1804.80 € s DPH Obec Mlynčeky VaK SERVIS, s.r.o. 01.01.2023
10.01.2023
Crz:10.01.2023 09:15
Predmetom zmluvy je odchyt zabehnutých, opustených a túlavých zvierat na verejných priestranstvách objednávateľa, ich umiestnenie do karanténnej stanice a následná starostlivosť o nich.
120.00 € s DPH Obec Mlynčeky RAMAR Export s.r.o. 02.01.2023
04.01.2023
Crz:04.01.2023 08:11
Táto zmluva sa uzatvára za účelom poskytnutia odborných služieb, t.j. činnosti spadajúce do výkonu funkcie odborného lesného hospodára.
0.00 € s DPH Obec Mlynčeky Ján Svocák 30.12.2022
21.12.2022
Crz:21.12.2022 15:31
Predmetom nájmu je elektrický stĺp.
2.00 € s DPH Obec Mlynčeky Martin Vojtaššák 21.12.2022
21.12.2022
Crz:21.12.2022 10:32
Dlžník splatí veriteľovi svoj dlh v dohodnutých splátkach.
10000.00 € s DPH Obec Mlynčeky Obec Mlynčeky 20.12.2022
21.12.2022
Crz:21.12.2022 10:32
Právny zástupca sa zaväzuje poskytovať klientovi právnu pomoc dohodnutým spôsobom.
200.00 € s DPH Obec Mlynčeky JUDr. Rastislav Stašák 21.12.2022
16.12.2022
Crz:16.12.2022 13:11
Dlžník splatí veriteľovi svoj dlh v dohodnutých splátkach.
86.63 € s DPH Obec Mlynčeky Obec Mlynčeky 12.12.2022
15.12.2022
Crz:15.12.2022 15:05
Dlžník splatí veriteľovi svoj dlh v dohodnutých splátkach.
2500.00 € s DPH Obec Mlynčeky Obec Mlynčeky 12.12.2022
15.12.2022
Crz:15.12.2022 15:05
Dlžník splatí veriteľovi svoj dlh v dohodnutých splátkach.
1593.31 € s DPH Obec Mlynčeky Obec Mlynčeky 12.12.2022
15.12.2022
Crz:15.12.2022 15:05
Dlžník splatí veriteľovi svoj dlh v dohodnutých splátkach.
259.62 € s DPH Obec Mlynčeky Obec Mlynčeky 12.12.2022
15.12.2022
Crz:15.12.2022 15:05
Dlžník splatí veriteľovi svoj dlh v dohodnutých splátkach.
295.65 € s DPH Obec Mlynčeky Obec Mlynčeky 12.12.2022
15.12.2022
Crz:15.12.2022 15:05
Dlžník splatí veriteľovi svoj dlh v dohodnutých splátkach.
151.45 € s DPH Obec Mlynčeky Obec Mlynčeky 12.12.2022
15.12.2022
Crz:15.12.2022 15:05
Dlžník splatí veriteľovi svoj dlh v dohodnutých splátkach.
309.70 € s DPH Obec Mlynčeky Obec Mlynčeky 12.12.2022
15.12.2022
Crz:15.12.2022 15:05
Dlžník splatí veriteľovi svoj dlh v dohodnutých splátkach.
86.63 € s DPH Obec Mlynčeky Obec Mlynčeky 12.12.2022
Zobrazených 1 - 15 z celkových 288.
« Predchádzajúca 1 3 4 5 6 7 8 9 19 20