Obec Mlynčeky

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
30.06.2021 Zmena termínu dodania diela: projekt pre vydanie stavebného povolenia do 31.10.2021 a dopracovanie projektu pre realizáciu stavby do 30.11.2021
Dodatok č 1
0.00 € s DPH Obec Mlynčeky ISPO spol.s.r.o., inžinierske stavby 30.06.2021
08.06.2021 Zmena splatnosti terminovaného úveru: 10.06.2022. Poplatok za zmenu zmluvných podmienok vo výške 239,18 Eur.
239.18 € s DPH Obec Mlynčeky Prima banka Slovensko a.s. 08.06.2021
01.06.2021 Úprava a doplnenie niektorých ustanovení Zmluvy v súvislosti s legislatívnymi zmenami v odpadovom hospodárstve
Dodatok č. 1
0.00 € s DPH Obec Mlynčeky NATUR-PACK, a.s. 01.06.2021
19.05.2021 Zoznam pozemkov, ktorých sa prenájom týka a na ktorých bude hospodáriť "nájomca"
MsÚ-120/2021
1.00 € s DPH Obec Mlynčeky Mesto Vysoké Tatry 19.05.2021
13.05.2021 Poskytnutie dotácie pre Dobrovoľný hasičský zbor obce
321 1018
3000.00 € s DPH Obec Mlynčeky Dobrovoľná požiarna ochrana SR 13.05.2021
11.05.2021 Vypracovanie projektovej dokumentácie pre povolenie a realizáciu stavby "Cyklochodník z mesta Kežmarok d obcí Stráne pod Tatrami a Mlynčeky
3600.00 € s DPH Obec Mlynčeky ISPOspol.s.r.o., inžinierske stavby 04.05.2021
22.04.2021 Vysporiadanie cesty v lokalite VÝCHOD
2 /Východ 2021/
0.00 € s DPH Obec Mlynčeky Obec Mlynčeky 22.04.2021
01.04.2021 Bezodplatná zámena pozemkov medzi Obcou Mlynčeky a Jánom Pitoňákom.
1PIT 89/2021
0.00 € s DPH Obec Mlynčeky Pitoňák Ján 06.03.2021
23.03.2021 Výber dodávateľa projektovej dokumentácie pre stavbu cyklochodníka Kežmarok-Stráne pod Tatrami-Mlynčeky. (náklady bude znášať Mesto Kežmarok)
4/2021
0.00 € s DPH Obec Mlynčeky Mesto Kežmarok 23.03.2021
10.03.2021 Oprava havarijného stavu ČOV a ČS
43545.56 € s DPH Obec Mlynčeky FERRMONT, a.s. 09.03.2021
25.01.2021 Správa, údržba a opravy verejného osvetlenia v Obci Mlynčeky
150.00 € s DPH Obec Mlynčeky Milan Pitoňák MTelektri 25.01.2021
22.01.2021 Zabezpečenie zdravotníckeho personálu na vykonávanie odberu vzoriek biolog.materiálu a následnú diagnostiku infekčného respiračného ochorenia COVID 19 na odberovom mieste v Mlynčekoch počas víkendu 23.1.2021 a 24.1.2021
0.00 € s DPH Obec Mlynčeky Obec Tvarožná 22.01.2021
04.12.2020 Záujem ŠÚ SR poskytnúť mobilným asistentom sčítania koncové zariadenia a SIM karty na výkon asistovaného sčítania
0.00 € s DPH Obec Mlynčeky Slovenská republika - Štatistický úrad SR 02.12.2020
02.12.2020 Doplnkové dochodkové sporenie
110004069
0.00 € s DPH Obec Mlynčeky AXA d.d.s., a.s. 27.11.2020
30.11.2020 Úprava cien v oblasti nakladania s odpadmi
01/2019/KO
0.00 € s DPH Obec Mlynčeky Marius Pedersen a.s. 30.11.2020
Zobrazených 1 - 15 z celkových 224.
« Predchádzajúca 1 3 4 5 6 7 8 9 14 15