Obec Mlynčeky

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
18.07.2024
Crz:18.07.2024 11:07
Záväzok zamestnávateľa vytvoriť pracovné miesta na vykonávanie práce na skúšku a obsadiť predmetné pracovné miesta znevýhodnenými uchádzačmi o zamestnanie
24/46/054/700
847.62 € s DPH Obec Mlynčeky Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok 16.07.2024
18.07.2024
Crz:18.07.2024 11:07
Úprava cien za dodávku elektriny
126.60 € bez DPH Obec Mlynčeky Východoslovenská energetika a.s. 17.07.2024
18.07.2024
Crz:18.07.2024 11:07
Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do užívania hrobové miesto.
151/01/2024/CINT
33.20 € s DPH Mgr. Ivana Halčinová Obec Mlynčeky 18.07.2024
10.07.2024
Crz:10.07.2024 09:29
Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do užívania hrobové miesto.
147/01/2024/CINT
33.20 € s DPH Skupinová Anna Obec Mlynčeky 09.07.2024
04.07.2024
Crz:04.07.2024 16:05
Zabezpečenie výkonu prenesenej štátnej správy na úseku územného plánovania a stavebného poriadku.
5/SÚ/2024
0.00 € s DPH Obec Mlynčeky Mesto Spišská Belá 04.07.2024
28.06.2024
Crz:28.06.2024 13:47
Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do užívania hrobové miesto.
35/01/2024/CINT
16.60 € s DPH Štefan Jurčo Obec Mlynčeky 28.06.2024
25.06.2024
Crz:25.06.2024 10:09
Poskytnutie dotácie z rozpočtu PSK na podporenie činnosti "Deň obce Mlynčeky"
611/2024/OPR
2000.00 € s DPH Obec Mlynčeky Prešovský samosprávny kraj 17.06.2024
18.06.2024
Crz:18.06.2024 15:44
Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do užívania hrobové miesto.
36/01/2024/CINT
8.30 € s DPH Peter Glevaňák Obec Mlynčeky 18.06.2024
18.06.2024
Crz:18.06.2024 15:44
Zabezpečenie reklamy a propagácie objednávateľa počas Memoriálu Jozefa Mačičáka
68/2024/AZ/UPAL
1000.00 € s DPH Obec Mlynčeky Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 11.06.2024
17.06.2024
Crz:17.06.2024 17:36
Služba osvetlenia v IBV
0428/VSD/2024
303.00 € bez DPH Obec Mlynčeky Východoslovenská distribučná, a.s. 30.05.2024
17.06.2024
Crz:17.06.2024 17:36
Prevod vlastníckeho práva k dotknutej vodnej stavbe "SO 01 Kanalizačná sieť a prípojky"
0.00 € s DPH Obec Mlynčeky EYE s.r.o. 17.06.2024
17.06.2024
Crz:17.06.2024 17:36
Vecné bremeno v prospech budúceho oprávneného na umiestnenie inžinierskych sietí.
0.00 € s DPH EYE s.r.o. Obec Mlynčeky 17.06.2024
06.06.2024
Crz:06.06.2024 11:51
Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do užívania hrobové miesto.
08/02/2024/CINT
16.60 € s DPH Adriana Gallyová Obec Mlynčeky 06.06.2024
03.06.2024
Crz:03.06.2024 15:09
Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do užívania hrobové miesto.
139/01/2024/CINT
33.20 € s DPH Anna Česelková Obec Mlynčeky 03.06.2024
20.05.2024
Crz:20.05.2024 16:29
Kúpa pozemkov pre budúcu investičnú činnosť obce - budovanie miestnej komunikácie.
27.00 € s DPH Obec Mlynčeky Ján Jašňák, Mikuláš Jašňák 09.05.2024
Zobrazených 1 - 15 z celkových 526.
« Predchádzajúca 1 3 4 5 6 7 8 9 35 36