Obec Mlynčeky

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
23.09.2021 Ukončenie Zmluvy o dielo z dôvodu vzniknutých nových skutočností, ktoré mali podstatný vplyv na zmenu trasy a tým aj rozsah diela.
579.60 € s DPH Obec Mlynčeky ISPO spol.s.r.o., inžinierske stavby 31.08.2021
08.09.2021 Vysporiadanie cesty v LOKALITE VÝCHOD.
2 /Východ 2021/
0.00 € s DPH Obec Mlynčeky Obec Mlynčeky 08.09.2021
26.08.2021 Poskytnutie dotácie za účelom zrealizovania projektu Pohodlné kosenie pre lepší šport.
995/2021/OPR
2000.00 € s DPH Obec Mlynčeky Prešovský samosprávny kraj 03.06.2021
30.07.2021 Poskytnutie odborných služieb v rozsahu stanovenom platnými ustanoveniami § 48 zákona č. 326/20005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov, t.j. činnosti spadajúce do výkonu funkcie odborného lesného hospodára.
0.00 € s DPH Obec Mlynčeky Ján Svocák 28.07.2021
30.06.2021 Zmena termínu dodania diela: projekt pre vydanie stavebného povolenia do 31.10.2021 a dopracovanie projektu pre realizáciu stavby do 30.11.2021
Dodatok č 1
0.00 € s DPH Obec Mlynčeky ISPO spol.s.r.o., inžinierske stavby 30.06.2021
08.06.2021 Zmena splatnosti terminovaného úveru: 10.06.2022. Poplatok za zmenu zmluvných podmienok vo výške 239,18 Eur.
239.18 € s DPH Obec Mlynčeky Prima banka Slovensko a.s. 08.06.2021
01.06.2021 Úprava a doplnenie niektorých ustanovení Zmluvy v súvislosti s legislatívnymi zmenami v odpadovom hospodárstve
Dodatok č. 1
0.00 € s DPH Obec Mlynčeky NATUR-PACK, a.s. 01.06.2021
19.05.2021 Zoznam pozemkov, ktorých sa prenájom týka a na ktorých bude hospodáriť "nájomca"
MsÚ-120/2021
1.00 € s DPH Obec Mlynčeky Mesto Vysoké Tatry 19.05.2021
13.05.2021 Poskytnutie dotácie pre Dobrovoľný hasičský zbor obce
321 1018
3000.00 € s DPH Obec Mlynčeky Dobrovoľná požiarna ochrana SR 13.05.2021
11.05.2021 Vypracovanie projektovej dokumentácie pre povolenie a realizáciu stavby "Cyklochodník z mesta Kežmarok d obcí Stráne pod Tatrami a Mlynčeky
3600.00 € s DPH Obec Mlynčeky ISPOspol.s.r.o., inžinierske stavby 04.05.2021
22.04.2021 Vysporiadanie cesty v lokalite VÝCHOD
2 /Východ 2021/
0.00 € s DPH Obec Mlynčeky Obec Mlynčeky 22.04.2021
01.04.2021 Bezodplatná zámena pozemkov medzi Obcou Mlynčeky a Jánom Pitoňákom.
1PIT 89/2021
0.00 € s DPH Obec Mlynčeky Pitoňák Ján 06.03.2021
23.03.2021 Výber dodávateľa projektovej dokumentácie pre stavbu cyklochodníka Kežmarok-Stráne pod Tatrami-Mlynčeky. (náklady bude znášať Mesto Kežmarok)
4/2021
0.00 € s DPH Obec Mlynčeky Mesto Kežmarok 23.03.2021
10.03.2021 Oprava havarijného stavu ČOV a ČS
43545.56 € s DPH Obec Mlynčeky FERRMONT, a.s. 09.03.2021
25.01.2021 Správa, údržba a opravy verejného osvetlenia v Obci Mlynčeky
150.00 € s DPH Obec Mlynčeky Milan Pitoňák MTelektri 25.01.2021
Zobrazených 61 - 75 z celkových 288.
1 2 3 5 7 8 9 19 20