Obec Mlynčeky

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
28.06.2022
Crz:29.06.2022 01:13
Predmetom zmluvy je poskytnutie finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby v zariadení pre seniorov, pre občanov s trvalým pobytom v obci Mlynčeky v termíne od 1.1.2022 do 31.12.2022
SS/1/2022
105.72 € s DPH Obec Mlynčeky Humanitarian, n.o. 22.06.2022
21.06.2022
Crz:21.06.2022 12:12
Mobilný hlas SIM karta
1-800099944834
19.00 € s DPH Obec Mlynčeky Slovak Telekom, a.s. 13.06.2022
07.06.2022
Crz:07.06.2022 12:18
zmena a doplnenie dňa splatnosti a iných ustanovení
90/003/20
0.00 € s DPH Obec Mlynčeky Prima Banka Slovensko 07.06.2022
12.05.2022
Crz:20.05.2022 12:19
Poskytnutie dotácie
322 0909
3000.00 € s DPH Obec Mlynčeky Obec Mlynčeky 06.05.2022
31.03.2022
Crz:20.05.2022 12:19
Zmena nadmerných rastúcich cien pohonných hmôt, energií.
1/2022
0.00 € s DPH Obec Mlynčeky Dávid Szekely 31.03.2022
23.03.2022 Zabezpečenie dodávky čerstvého a spracovaného ovocia a zeleniny v rámci programu EÚ. Pre deti a žiakov školy.
0.00 € s DPH Obec Mlynčeky PLANTEX, s.r.o. 21.03.2022
23.03.2022 Správa registratúry Optimal
R20220304
0.00 € s DPH Obec Mlynčeky Archivovanie SK s.r.o. 21.03.2022
09.03.2022 Poskytovanie poradenských a konzultačných služieb na úseku územného plánovania a stavebného poriadku.
250.00 € s DPH Obec Mlynčeky Ing. Dana Šípková 09.03.2022
07.03.2022 Predĺženie termínu dodania projektovej dokumentácie.
0.00 € s DPH Obec Mlynčeky ISPO spol.s.r.o., inžinierske stavby 28.02.2022
28.02.2022 Objednávateľ udeľuje poskytovateľovi súhlas vystavovať a zasielať elekronickú faktúru ako vyúčtovanie za plnenia poskytnuté Objednávateľovi.
0.00 € s DPH Obec Mlynčeky MADE spol s.r.o. 24.02.2022
25.02.2022 Zastupovanie obce Mlynčeky splnomocnencom v oblasti poistenia.
0.00 € s DPH Obec Mlynčeky MERKURY BROKER, s.r.o. 25.02.2022
14.02.2022 Zmena technického návrhu opravy havarijneho stavu ČS Mlynčeky.
61759.37 € s DPH Obec Mlynčeky FERRMONT, a.s. 14.02.2022
10.02.2022 Balík služieb Biznis KlasikNET VDSL M+
17.90 € s DPH Obec Mlynčeky Slovak Telekom, a.s. 10.02.2022
05.01.2022 Zabezpečenie zberu, prepravy a zhodnotenia alebo zneškodnenia vytriedených zložiek komunálnych odpadov, poskytnutie vriec, nádob alebo kontajnerov na triedený zber.
4/2022/SZ
0.00 € s DPH Obec Mlynčeky Marius Pedersen, a.s. 05.01.2022
29.12.2021 Zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov v obci.
526411/TZO/2022
0.00 € s DPH Obec Mlynčeky AEKOL SK, s.r.o. 17.12.2021
Zobrazených 31 - 45 z celkových 288.
1 3 5 6 7 8 9 19 20