Obec Mlynčeky

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
15.04.2020 Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov
0.00 € s DPH Obec Mlynčeky NATUR-PACK, a.s 15.04.2020
02.04.2020 0
0.00 € s DPH Obec Mlynčeky 0 02.04.2020
27.01.2020 Dohoda podľa §12- aktivačná činnosť
20/46/012/12
0.00 € s DPH Obec Mlynčeky Úrad práce,soc.vecí a rodiny Kežmarok 14.01.2020
04.12.2019 Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení do praxe
19/46/010/19
0.00 € s DPH Obec Mlynčeky ÚPSVaR Kežmarok 11.11.2019
02.12.2019 Poskytnutie peňažného daru darcom v prospech obdarovaného
č.3640/2019
50.00 € s DPH Obec Mlynčeky Pierott, n.o. 25.11.2019
15.11.2019 Vypožičanie hasičského automobilu IVECO CAS 15
č. KRHZ-PO-465/2019
0.00 € s DPH Obec Mlynčeky SR zastúpená MV SR 21.10.2019
28.10.2019 Úprava vzájomných práv a povinnosti pre záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom v Mlynčekoch v CVČ v Kežmarku.
22102019
0.00 € s DPH Obec Mlynčeky CVČ Kežmarok 22.10.2019
22.10.2019 Zmluva na pripojenie plynu ZŠ a MŠ,
504016
0.00 € s DPH Obec Mlynčeky innogy Slovensko s.r.o. 22.10.2019
18.10.2019 Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny, pre poskytnutie zľavy
5100307517C
0.00 € s DPH Obec Mlynčeky Východoslovenská energetika a.s. 18.10.2019
10.10.2019 Dodávanie mäsa a mäsových výrobkov do školskej jedálne
26.08.2019
0.00 € s DPH Obec Mlynčeky Dávid Szekély 26.08.2019
27.09.2019 Vývoz odpadu VŽP (vedľajšie živočíšne produkty) pre základnú a materskú školu
0.00 € s DPH Obec Mlynčeky Marius Pedersen, a.s. 30.08.2019
24.06.2019 Poskytnutie údajov na výpočet stočného
8/2019/ZPÚ/PP
48.00 € s DPH Obec Mlynčeky PVPS a.s. 31.05.2019
17.06.2019 dotácia PSK na šport
375/2019/OE
1500.00 € s DPH Obec Mlynčeky Prešovský samosprávny kraj 31.05.2019
22.05.2019 Poskytnutie NFP na stavbu multifunkčného a workouttového ihriska v obci
074PO220272
95670.39 € s DPH Obec Mlynčeky Pôdohospodárska platobná agentúra 13.05.2019
26.04.2019 dotácia na zamestnanie 4AČ
19/46/50j/13
13524.72 € s DPH Obec Mlynčeky Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 25.04.2019
Zobrazených 31 - 45 z celkových 218.
1 3 5 6 7 8 9 14 15