Obec Mlynčeky

Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
18.10.2018 odvoz TKO 8/2018
134/2018
708.72 € s DPH Obec Mlynčeky Technické služby, s.r.o. Kežmarok 30.08.2018 04.09.2018
18.10.2018 demontáž, čistenie a prekládka panelov v býv.PD
135/2018
1843.20 € s DPH Obec Mlynčeky Gallik Jakub 03.09.2018 04.09.2018
18.10.2018 poskytnutie OTP pri ČOV 8/2018
136/2018
99.58 € s DPH Obec Mlynčeky Ing. Jaroslav Cehula - EKOS - Ekologické služby 31.08.2018 06.09.2018
18.10.2018 plyn OcÚ 9/2018
137/2018
334.50 € s DPH Obec Mlynčeky innogy Slovensko s.r.o. 01.09.2018 06.09.2018
18.10.2018 elektrika zál. TJ, klub, cint. ČOV 9/2018
138/2018
274.00 € s DPH Obec Mlynčeky Východoslovenská energetika a.s. 01.09.2018 06.09.2018
18.10.2018 telefón pev.sieť OcÚ+ZŠ 9/2018
139/2018
55.32 € s DPH Obec Mlynčeky Slovak Telekom, a.s. 01.09.2018 06.09.2018
18.10.2018 uloženie odpadu na skládke Ľubica 8/2018
140/2018
533.43 € s DPH Obec Mlynčeky Služby obce Ľubica s.r.o. 31.08.2018 07.09.2018
18.10.2018 vývoz VOK od OcÚ
141/2018
37.51 € s DPH Obec Mlynčeky Finekol, s.r.o. 03.09.2018 12.09.2018
18.10.2018 elektrika skutoč. OcÚ a ZŠ 8/2018
142/2018
167.63 € s DPH Obec Mlynčeky Východoslovenská energetika a.s. 19.09.2018
18.10.2018 rozbor vody
143/2018
82.56 € s DPH Obec Mlynčeky PVPS a.s. 07.09.2018 13.09.2018
18.10.2018 elektrika skut. VO 8/2018
144/2018
128.96 € s DPH Obec Mlynčeky Východoslovenská energetika a.s. 10.09.2018 14.09.2018
18.10.2018 mobil 8/2018
145/2018
31.72 € s DPH Obec Mlynčeky Slovak Telekom, a.s. 08.09.2018 14.09.2018
18.10.2018 materiál na VO novovybudovaný chodník A
146/2018
17129.80 € s DPH Obec Mlynčeky Milan Pitoňák ml. - MTelektri 16.09.2018 17.09.2018
18.10.2018 audit súladu výročnej správy a účtovnou závierkou 2017
147/2018
110.00 € s DPH Obec Mlynčeky Ing. Daniela Dudová 17.09.2018 19.09.2018
18.10.2018 knihy
148/2018
84.00 € s DPH Obec Mlynčeky Víťezslav Fischer, život a zdravie 17.09.2018 19.09.2018
Zobrazených 1 - 15 z celkových 1768.
« Predchádzajúca 1 3 4 5 6 7 8 9 117 118