Obec Mlynčeky

Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
14.12.2022 fa za dodávku elektriny
930.76 € s DPH Obec Mlynčeky Východoslovenská energetika a.s. 07.12.2022 12.12.2022
14.12.2022 fa za dodávku elektrickej energie 11/2022 verejné osvetlenie
446/2022
699.11 € s DPH Obec Mlynčeky Východoslovenská energetika a.s. 07.12.2022 12.12.2022
14.12.2022 fa za zneškodňovanie komunálneho odpadu 11/2022
447/2022
1177.75 € s DPH Obec Mlynčeky Marius Pedersen, a.s. 07.12.2022 12.12.2022
14.12.2022 fa za dodávku elektrickej energie ČOV
448/2022
791.90 € s DPH Obec Mlynčeky Východoslovenská energetika a.s. 07.12.2022 12.12.2022
25.11.2022 fa za Zmluvu o dielo - lokalita "Východ!
399/2022
9990.00 € s DPH Obec Mlynčeky SUTRA, s.r.o. 08.11.2022 10.11.2022
25.11.2022 fa za výstavbu chodníka pri miestnom ihrisku
400/2022
3745.99 € s DPH Obec Mlynčeky SUTRA, s.r.o. 08.11.2022 10.11.2022
25.11.2022 fa za výstavba časť chodníka pozdĺž miestneho ihriska - Zmluva o dielo
401/2022
28223.20 € s DPH Obec Mlynčeky SUTRA, s.r.o. 08.11.2022 10.11.2022
25.11.2022 fa za prevádzkovanie multi ihriska za 10-11/2022
402/2022
72.00 € s DPH Obec Mlynčeky Česelka Pavol 07.11.2022 11.11.2022
25.11.2022 fa za materiál na verejné priestranstvá
403/2022
101.51 € s DPH Obec Mlynčeky RONDO Kežmarok s.r.o. 02.11.2022 11.11.2022
25.11.2022 fa za poradenské a konzultačné služby
404/2022
250.00 € s DPH Obec Mlynčeky Ing. Dana Šípková 10.11.2022 11.11.2022
25.11.2022 fa za potraviny - školstvo
405/2022
139.19 € s DPH Obec Mlynčeky Potraviny MARKO, s.r.o. 07.11.2022 11.11.2022
25.11.2022 fa za rozbor vody
406/2022
126.48 € s DPH Obec Mlynčeky Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 04.11.2022 11.11.2022
25.11.2022 fa za verejne osvetlenie 10/2022
407/2022
614.80 € s DPH Obec Mlynčeky VSE - východoslovenská energetiska a.s. 08.11.2022 11.11.2022
25.11.2022 fa za dodávku elektrickej energie 10/2022
408/2022
957.53 € s DPH Obec Mlynčeky VSE - východoslovenská energetiska a.s. 08.11.2022 09.11.2022
25.11.2022 fa za dodávku elektrickej energie ČOV 10/2022
409/2022
778.48 € s DPH Obec Mlynčeky VSE - východoslovenská energetiska a.s. 08.11.2022 14.11.2022
Zobrazených 76 - 90 z celkových 3535.
1 2 3 4 6 8 9 10 235 236