Obec Mlynčeky

Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
18.04.2018 kniha "Účtovné súvsťažnosti od 1.1.2018"
39/2018
26.00 € s DPH Obec Mlynčeky RVC - združenie obcí 15.03.2018 22.03.2018
18.04.2018 za licenciu na verejné použitie hudob.diel v MR Mlynčeky r. 2018
40/2018
20.40 € s DPH Obec Mlynčeky SOZA pre práva k hudobným dielam 22.03.2018 27.03.2018
18.04.2018 preprava bet. prefabrikátov - Priekopa
41/2018
1440.00 € s DPH Obec Mlynčeky WALD Slovakia Plus a.s. 15.03.2018 27.03.2018
18.04.2018 za výkopové práce v obci
42/2018
698.40 € s DPH Obec Mlynčeky Gallik Jakub 28.03.2018 03.04.2018
18.04.2018 odmeny výkon.umelcom za verej.prenos - MR Mlynčeky r. 2018
43/2018
38.50 € s DPH Obec Mlynčeky SLOVGRAM 26.03.2018 03.04.2018
18.04.2018 geodet. práce - polohop.a výškop.zameranie lok. pri cintoríne na projekt
44/2018
220.00 € s DPH Obec Mlynčeky Ing. Pavel Brutovský 04.04.2018 04.04.2018
18.04.2018 systémová podpora Urbis od 1.4.2018-31.3.2019
45/2018
460.00 € s DPH Obec Mlynčeky MADE spol. s r.o. 03.04.2018 06.04.2018
18.04.2018 odvoz TKO za 3/2018
46/2018
396.34 € s DPH Obec Mlynčeky Technické služby, s.r.o. Kežmarok 04.04.2018 06.04.2018
18.04.2018 preprava žiakov - zachádzka 3/2018
47/2018
15.60 € s DPH Obec Mlynčeky SAD Poprad, a.s. 05.04.2018 06.04.2018
18.04.2018 poskytovanie OTP - ČOV 3/2018
48/2018
99.58 € s DPH Obec Mlynčeky Ing. Jaroslav Cehula - EKOS - Ekologické služby 01.04.2018 09.04.2018
18.04.2018 práce - rigol v lok. Východ 1.časť
49/2018
6900.00 € s DPH Obec Mlynčeky Gallik Jakub 09.04.2018 09.04.2018
18.04.2018 elektrika ČOV, TJ, klub, cintorín - zálohou 4/2018
50/2018
274.00 € s DPH Obec Mlynčeky Východoslovenská energetika a.s. 01.04.2018 09.04.2018
18.04.2018 za uloženie odpadu na skládke Ľubica - 3/2018
51/2018
258.08 € s DPH Obec Mlynčeky Služby obce Ľubica s.r.o. 31.03.2018 09.04.2018
18.04.2018 plyn zálohou - 4/2018
52/2018
360.00 € s DPH Obec Mlynčeky innogy Slovensko s.r.o. 01.04.2018 09.04.2018
18.04.2018 telefón - pevná obec+ZŠ za 3/2018
53/2018
55.38 € s DPH Obec Mlynčeky Slovak Telekom, a.s. 01.04.2018 09.04.2018
Zobrazených 76 - 90 z celkových 1629.
1 2 3 4 6 8 9 10 108 109