Obec Mlynčeky

Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
07.06.2018 predlženie rigola v lok. Východ
69/2018
1988.40 € s DPH Obec Mlynčeky Gallik Jakub 09.05.2018 13.05.2018
07.06.2018 vývoz VOK
70/2018
298.91 € s DPH Obec Mlynčeky Finekol, s.r.o. 07.05.2018 14.05.2018
07.06.2018 železobet. prefabrikáty 12 ks - Rigol
71/2018
970.27 € s DPH Obec Mlynčeky PROSPER POPRAD, s.r.o. 10.05.2018 14.05.2018
07.06.2018 mobil 4/2018
72/2018
41.30 € s DPH Obec Mlynčeky Slovak Telekom, a.s. 08.05.2018 16.05.2018
07.06.2018 elektrika skutočný odber OcÚ a ZŠ 4/2018
73/2018
294.83 € s DPH Obec Mlynčeky Východoslovenská energetika a.s. 10.05.2018 16.05.2018
07.06.2018 elektrika skutočný odber VO 4/2018
74/2018
129.77 € s DPH Obec Mlynčeky Východoslovenská energetika a.s. 10.05.2018 16.05.2018
07.06.2018 ihrisko - cement, dlažba a i.mat.
75/2018
52.05 € s DPH Obec Mlynčeky RONDO s.r.o. 09.05.2018 17.05.2018
07.06.2018 prevoz ŽB prefabr. - priekopa 2.časť
76/2018
345.60 € s DPH Obec Mlynčeky WALD Slovakia Plus a.s. 22.05.2018 28.05.2018
07.06.2018 odvoz TKO za 5/2018
77/2018
445.20 € s DPH Obec Mlynčeky Technické služby, s.r.o. Kežmarok 24.05.2018 28.05.2018
07.06.2018 stravné lístky
78
1235.94 € s DPH Obec Mlynčeky Up Slovensko, s.r.o. 24.05.2018 28.05.2018
07.06.2018 OCHP pre 8 aktivačných
79/2018
166.83 € s DPH Obec Mlynčeky Pracovné odevy ZIKO s.r.o. 30.05.2018 31.05.2018
07.06.2018 poskytovanie OTP za prevádzku ČOV 5/2018
80/2018
99.58 € s DPH Obec Mlynčeky Ing. Jaroslav Cehula - EKOS - Ekologické služby 31.05.2018 05.06.2018
07.06.2018 doplatok ku Obecným novinám r. 2018
81/2018
20.80 € s DPH Obec Mlynčeky Inprost s.r.o. 01.06.2018 05.06.2018
07.06.2018 preprava žiakov - zachádzka 5/2018
82/2018
15.60 € s DPH Obec Mlynčeky SAD Poprad, a.s. 04.06.2018 05.06.2018
07.06.2018 Bezdrôtový obecný rozhlas ROR 2
83/2018
14794.80 € s DPH Obec Mlynčeky noves trade spol. s r.o. 31.05.2018 05.06.2018
Zobrazených 106 - 120 z celkových 1724.
1 2 3 4 5 6 8 10 11 12 114 115