Obec Mlynčeky

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
12.06.2020 Poskytnutie úveru na predfinancovanie nenávrat. fin. príspevku
90/003/20
95670.39 € s DPH Obec Mlynčeky Prima banka Slovensko, a.s. 12.06.2020
12.06.2020 Poskytnutie Municipálneho úveru - Univerzál
90/002/20
125000.00 € s DPH Obec Mlynčeky Prima banka Slovensko, a.s. 12.06.2020
09.06.2020 Dodatok k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku stavba multifunkčného a workoutového ihriska v obci
č.074PO220272
0.00 € s DPH Obec Mlynčeky Pôdohospodárska platobná agentúra 01.06.2020
03.06.2020 Zmluva o nakladaní s komunálnym odpadom -zber, preprava a zabezpečenie zhodnotenia vatriedených zložiek KO
4/2020/SZ
0.00 € s DPH Obec Mlynčeky Marius Pedersen a.s. 21.04.2020
11.05.2020 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
Dodatok k zmluve
12.00 € s DPH Obec Mlynčeky Slovak Telekom, a.s. 06.05.2020
05.05.2020 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb- balík služieb
9924730200
14.00 € s DPH Obec Mlynčeky Slovak Telekom, a.s. 05.05.2020
05.05.2020 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb- balík služieb
9924730253
30.00 € s DPH Obec Mlynčeky Slovak Telekom, a.s. 05.05.2020
05.05.2020 Telefón pevná linka- Gigaset A220
9924730254
1.00 € s DPH Obec Mlynčeky Slovak Telekom, a.s. 05.05.2020
15.04.2020 Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov
0.00 € s DPH Obec Mlynčeky NATUR-PACK, a.s 15.04.2020
02.04.2020 0
0.00 € s DPH Obec Mlynčeky 0 02.04.2020
27.01.2020 Dohoda podľa §12- aktivačná činnosť
20/46/012/12
0.00 € s DPH Obec Mlynčeky Úrad práce,soc.vecí a rodiny Kežmarok 14.01.2020
04.12.2019 Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení do praxe
19/46/010/19
0.00 € s DPH Obec Mlynčeky ÚPSVaR Kežmarok 11.11.2019
02.12.2019 Poskytnutie peňažného daru darcom v prospech obdarovaného
č.3640/2019
50.00 € s DPH Obec Mlynčeky Pierott, n.o. 25.11.2019
15.11.2019 Vypožičanie hasičského automobilu IVECO CAS 15
č. KRHZ-PO-465/2019
0.00 € s DPH Obec Mlynčeky SR zastúpená MV SR 21.10.2019
28.10.2019 Úprava vzájomných práv a povinnosti pre záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom v Mlynčekoch v CVČ v Kežmarku.
22102019
0.00 € s DPH Obec Mlynčeky CVČ Kežmarok 22.10.2019
Zobrazených 46 - 60 z celkových 241.
1 2 4 6 7 8 9 16 17