Obec Mlynčeky

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
28.12.2021 Poskytovanie právnych služieb advokátom klientovi.
250.00 € s DPH Obec Mlynčeky JUDr. Mária Dideková, advokátka 28.12.2021
17.12.2021 Realizácia aktivačnej činnosti. Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení a výkone menších obecných služieb pre obec.
21/46/012/26
0.00 € s DPH Obec Mlynčeky Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok 15.12.2021
01.12.2021 Vykonanie diela pre líniovú stavbu "Cyklochodník z mesta Kežmarok do obcí Stráne pod Tatrami a Mlynčeky.
5880.00 € s DPH Obec Mlynčeky ISPO spol.s.r.o., inžinierske stavby 30.11.2021
30.11.2021 Aplikácia § 10 zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov do praxe.
0.00 € s DPH Obec Mlynčeky Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok 22.11.2021
30.11.2021 Poskytnutie odborných služieb v rozsahu stanovenom platnými ustanoveniami § 48 zákona č. 326/20005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov, t.j. činnosti spadajúce do výkonu funkcie odborného lesného hospodára.
0.00 € s DPH Obec Mlynčeky Ing. František Pisarčík 29.11.2021
29.11.2021 Zmluvné strany sa dohodli o ukončení Zmluvy o výkone činnosti odborného lesného hospodára uzatvorenej dňa 28.07.2021.
0.00 € s DPH Obec Mlynčeky Ján Svocák 29.11.2021
24.11.2021 Predmetom je úprava cien v oblasti nakladania s odpadmi.
0.00 € s DPH Obec Mlynčeky Marius Pedersen, a.s. 25.10.2021
22.11.2021 Prenájom posypovača na dobu určitú od 6.11.2021 do 30.04.2022 na zimnú údržbu miestnych komunikácií v obci Mlynčeky.
400.00 € s DPH Obec Mlynčeky Ján Kriššák 02.11.2021
22.11.2021 Prenájom traktora s radlicou na dobu určitú od 03.11.2021 do 30.04.2022 na zimnú údržbu miestnych komunikácií v obci Mlynčeky.
0.00 € s DPH Obec Mlynčeky Ján Kriššák 02.11.2021
18.11.2021 Zmena v článku 3 Cena a platobné podmienky.
700.00 € s DPH Obec Mlynčeky MADE spol s.r.o. 16.11.2021
10.11.2021 Mesto Kežmarok zabezpečí služby verejného obstarávania na príležitostné spoločné verejné obstarávanie dodávateľa projektovej dokumentácie pre líniovú stavbu cyklochodníka Kežmarok-Stráne pod Tatrami-Mlynčeky.
0.00 € s DPH Obec Mlynčeky Mesto Kežmarok 05.11.2021
05.11.2021 Zmena celkovej ceny služby.
1100.00 € s DPH Obec Mlynčeky Ing. Daniela Dudová, štatutárny audítor 05.11.2021
28.10.2021 Vytvorenie a dodanie diela História hasičského zboru obce Mlynčeky do monografie História hasičstva Kežmarského okresu.
200.00 € s DPH Obec Mlynčeky Peter Duda 12.10.2021
28.09.2021 Zriadenie vecného bremena- umiestnenie elektro-energetického zariadenia spoločnosti Východoslovenská distribučná, a.s. na parc. E-KN č. 3509/3 v rozsahu Geometrického plánu č. 513/2014.
0.00 € s DPH Obec Mlynčeky Východoslovenská distribučná, a.s. 28.09.2021
23.09.2021 Úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán, dodacie a platobné podmienky pre nakladanie s vybranými druhmi odpadov vznikajúcich na území obce Mlynčeky.
57/PZ/2021
0.00 € s DPH Obec Mlynčeky Brantner Poprad, s.r.o. 20.09.2021
Zobrazených 46 - 60 z celkových 288.
1 2 4 6 7 8 9 19 20