Obec Mlynčeky

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
12.12.2022
Crz:12.12.2022 14:47
Predmetom tejto dohody je záväzok organizátora zabezpečiť realizáciu aktivačnej činnosti.
0.00 € s DPH Obec Mlynčeky Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok 12.12.2022
05.12.2022
Crz:05.12.2022 12:21
aktivovať a poskytovať účastníkovi program služieb
120.00 € s DPH Obec Mlynčeky Slovak Telekom, a.s. 30.11.2022
05.12.2022
Crz:05.12.2022 14:01
Predmetom zmluvy je aktivovať a poskytovať účastníkovi program služieb.
120.00 € s DPH Obec Mlynčeky Slovak Telekom, a.s. 30.11.2022
15.11.2022
Crz:15.11.2022 14:43
Predmetom tejto dohody je záväzok organizátora realizovať činnosť a to prostredníctvom osôb nachádzajúcich sa v hmotnej núdzi.
22/46/010/36
0.00 € s DPH Obec Mlynčeky Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok 14.11.2022
28.10.2022
Crz:28.10.2022 10:46
Predmetom tejto zmluvy je prenájom posypovača pre práce na zimnú údržbu miestnych komunikácií v obci Mlynčeky, ktorý je súkromným vlastníctvom prenajímateľa.
600.00 € s DPH Obec Mlynčeky Jaroslav Kriššák 27.10.2022
28.10.2022
Crz:28.10.2022 10:46
Predmetom tejto zmluvy je prenájom traktora s radlicou pre práce na zimnú údržbu miestnych komunikácií.
120.00 € s DPH Obec Mlynčeky Jaroslav Kriššák 27.10.2022
25.10.2022
Crz:25.10.2022 09:55
Predmetom tejto zmluvy je audit účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2021 podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve.
1500.00 € bez DPH Obec Mlynčeky Ing. Daniela Dudová, štatutárny audítor 19.10.2022
21.10.2022
Crz:21.10.2022 11:41
Predmetom tejto dohody je úprava vzájomných práv a povinností jej účastníkov pri zabezpečení záujmového vzdelávania detí v Centre voľného času, ul. Gen. Štefánika 47, Kežmarok.
490.56 € s DPH Obec Mlynčeky Centrum voľného času Kežmarok 19.10.2022
16.08.2022
Crz:16.08.2022 12:08
Verejné osvetlenie v časti chodníka "C" (pozdĺž miestneho ihriska)
20409.14 € s DPH Obec Mlynčeky Milan Pitoňák ml. - MTelektri 16.08.2022
16.08.2022
Crz:16.08.2022 12:08
Časť cesty lokalita "Východ"
9990.00 € s DPH Obec Mlynčeky SUTRA, s.r.o. 16.08.2022
16.08.2022
Crz:16.08.2022 12:08
Výstavba chodníka časť "C" (pozdĺž miestneho ihriska)
28223.20 € s DPH Obec Mlynčeky SUTRA, s.r.o. 16.08.2022
02.08.2022
Crz:02.08.2022 17:09
Predaj pozemku parc. č. KN- C 3507/194 vo výmere 507 m2.
22815.00 € s DPH Obec Mlynčeky Obec Mlynčeky 03.08.2022
01.08.2022
Crz:01.08.2022 12:08
Zber, preprava a zabezpečenie zhodnotenia alebo zneškodnenia vytriedených zložiek komunálnych odpadov, pri ktorých sa uplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov
4/2022/SZ
0.00 € s DPH Obec Mlynčeky Marius Pedersen. a.s. 01.08.2022
25.07.2022
Crz:25.07.2022 17:12
Táto dohoda ustanovuje podmienky plnenia povinností oprávnenej osoby pre partnera VS.
251/2021 - R
540.00 € s DPH Obec Mlynčeky Ing. Slávka Molčanyiová, PhD. 07.07.2022
14.07.2022
Crz:14.07.2022 17:11
Predmetom tejto zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri poskytnutí dotácie z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja ("PSK").
493/2022/OPR
2500.00 € s DPH Obec Mlynčeky Prešovský samosprávny kraj 07.07.2022
Zobrazených 16 - 30 z celkových 288.
« Predchádzajúca 1 2 4 5 6 7 8 9 19 20