Obec Mlynčeky

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
01.03.2016 Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia 1 PM
14/2016/§ 54 - ŠnZ
4927.95 € s DPH Obec Mlynčeky Úrad práce, soc. vecí a rodiny 26.02.2016
25.02.2016 Úprava zmluvných podmienok, práv a povinností pri poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR
76124
700.00 € s DPH Obec Mlynčeky Dobrovoľná požiarná ochrana SR 25.02.2016
24.02.2016 poskytnutie finanč. príspevku na podporu vytvorenia prac. miesta znevýhodnených UoZ
Dodatok č. 1
0.00 € s DPH Obec Mlynčeky Úrad práce, soc. vecí a rodiny 23.02.2016
03.02.2016 Prenájom veľkej telocvične za účelom športovej činnosti občanov obce Mlynčeky
10/2016/OM
0.00 € s DPH Obec Mlynčeky Mesto Kežmarok 25.01.2016
20.01.2016 Realizácia predaja a kúpy mlieka a mliečnych výrobkov
0.00 € s DPH Obec Mlynčeky Tatranská mliekareň a.s. 14.01.2016
11.01.2016 Dodávanie pekárenských výrobkov do ZŠ a MŠ
0.00 € s DPH Obec Mlynčeky Pekáreň Gros, spol.s r.o. 11.01.2015
11.01.2016 dohoda o odbere tovaru a platobnom a zúčtovacom styku
0.00 € s DPH Obec Mlynčeky Veľkoobchodný sklad 04.01.2016
11.01.2016 Dodanie tovaru pre ŠJ pri ZŠ s MŠ
0.00 € s DPH Obec Mlynčeky František FEDÁK 01.01.2016
03.12.2015 Vypracovanie projektovej dokumentácie na stav. povolenie- Mlynčeky,vybudovanie chodníkov,vrátane odvodnenia
15-25
2640.00 € s DPH Obec Mlynčeky INGRES, s.r.o. 02.12.2015
23.11.2015 poskytovanie auditorských služieb na ďalšie účtovné obdobie t.j. účtovnú závierku k 31.12.2015
Dodatok č. 1
1100.00 € s DPH Obec Mlynčeky Ing. Daniela Dudová, auditor SKAU 19.11.2015
03.11.2015 Údržba miestnych komunikácií počas zimného obdobia.
0.00 € s DPH Obec Mlynčeky Martin Kriššák 30.10.2015
27.10.2015 poskytnutie finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta
12/2015/§54 - ŠnZ
4384.44 € s DPH Obec Mlynčeky UPSVaR Kežmarok 26.10.2015
20.10.2015 pozemky od rod. Čikovských
60/3R/Čik/2015
72.00 € s DPH Obec Mlynčeky František, Jozef Čikovský, Ján Gallik, Anton Vdovjak 12.10.2015
07.09.2015 Dodatok k dohode § 12 - PNS
0.00 € s DPH Obec Mlynčeky ÚPSVR Kežmarok 18.08.2015
31.07.2015 odkúpenie parciel - vysporiadanie prístupovej cesty na cintorín
5.75 € s DPH Obec Mlynčeky Ripka V.,A.,Mgr.Kasenčáková,Mačák M.,J.Pitoňák Ján,J., Kriš 31.07.2015
Zobrazených 76 - 90 z celkových 158.
1 2 3 4 6 8 9 10 11