Obec Mlynčeky

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
11.05.2018 predlženie paušálu - ZŠ
0.00 € s DPH Obec Mlynčeky Slovak Telekom, a.s. 27.10.2017
11.05.2018 dodávka a inštalácia bezdrôtového obecného rozhlasu
1/04/2018
14794.80 € s DPH Obec Mlynčeky noves trade spol. s.r.o. 23.04.2018
12.04.2018 poskytovanie školského ovocia a zeleniny pre deti na škol. rok 2018/2019
0.00 € s DPH Obec Mlynčeky Plantex, s. r. o. 12.04.2018
11.04.2018 poskytnutie finančného príspevku § 54 - Cesta na trh práce
č.18/46/054/28
0.00 € s DPH Obec Mlynčeky Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok 11.04.2018
20.03.2018 Zmluva o poskytnutí dotácie na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia DHZO
č.148006
1400.00 € s DPH Obec Mlynčeky Dobroveľná požiarna ochrana SR 20.03.2018
02.03.2018 Predaj pozemku KN-E 3509/3
č.9/1R/JM/2018
0.00 € s DPH Obec Mlynčeky Ing. Jaroslav Mačičák 02.03.2018
01.02.2018 dohoda §12 - aktivácia občanov v HN vykonávať menšie obecné služby
18/46/012/11
0.00 € s DPH Obec Mlynčeky Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok 09.01.2018
19.12.2017 zmluva o spolupráci pri zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov
0.00 € s DPH Obec Mlynčeky ELEKOS 15.12.2017
06.12.2017 poskytovanie audítorských služieb
0.00 € s DPH Obec Mlynčeky Ing. Daniela Dudová 29.11.2017
06.12.2017 §10 o pomoci v hmotnej núdzi
17/46/010/5
0.00 € s DPH Obec Mlynčeky Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok 04.12.2017
30.11.2017 Stavba multifunkčného a workoutového ihriska v obci Mlynčeky
95931.89 € s DPH Obec Mlynčeky Sagansport, s.r.o. 27.11.2017
27.11.2017 dotácie pre CVČ v školskom roku 2017/2018
0.00 € s DPH Obec Mlynčeky Centrum voľného času, Mgr. Ingrid Lindemanová 10.11.2017
27.11.2017 zámenná zmluva medzi obcou a p. S.Skupinom
0.00 € s DPH Obec Mlynčeky Slavomír Skupin 27.11.2017
16.11.2017 1ks ručne maľovaný obraz
150.00 € s DPH Obec Mlynčeky Alexander Gally 14.11.2017
08.11.2017 odpredaj nánosov - prebytočného riečneho materiálu v rámci výkonu správy vodných tokov
C3e/43/14/17
0.00 € s DPH Obec Mlynčeky Slovenský vodohopsodársky podnik, štátny podnik 08.11.2017
Zobrazených 76 - 90 z celkových 218.
1 2 3 4 6 8 9 10 14 15