Obec Mlynčeky

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
14.07.2016 zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu- cintorín
č.895/136/16Pv
0.00 € s DPH Obec Mlynčeky Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 14.07.2016
08.07.2016 parcela KN-C č. 154, zastavaná plocha o výmere 26m2
48/3R/Mac/2016
104.00 € s DPH Obec Mlynčeky Lenka Macíková, Nagyová 08.07.2016
23.06.2016 Aktivácia EN - §12
č.16/46/012/49
0.00 € s DPH Obec Mlynčeky UPSVaR 21.06.2016
02.06.2016 Zmluva o podmienkach prevádzkovania miestneho systému KO v obci
VSN0724201505
0.00 € s DPH Obec Mlynčeky ENVI-PACK, a. s. 3 27.04.2016
21.03.2016 o poskytnutí finanč.príspevku na podporu vytvor. prac. miesta pre znevyhodnených UoZ
č.18/2016/§54-ŠnZ
0.00 € s DPH Obec Mlynčeky Úrad práce, soc. vecí a rodiny 15.03.2016
01.03.2016 Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia 1 PM
14/2016/§ 54 - ŠnZ
4927.95 € s DPH Obec Mlynčeky Úrad práce, soc. vecí a rodiny 26.02.2016
25.02.2016 Úprava zmluvných podmienok, práv a povinností pri poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR
76124
700.00 € s DPH Obec Mlynčeky Dobrovoľná požiarná ochrana SR 25.02.2016
24.02.2016 poskytnutie finanč. príspevku na podporu vytvorenia prac. miesta znevýhodnených UoZ
Dodatok č. 1
0.00 € s DPH Obec Mlynčeky Úrad práce, soc. vecí a rodiny 23.02.2016
03.02.2016 Prenájom veľkej telocvične za účelom športovej činnosti občanov obce Mlynčeky
10/2016/OM
0.00 € s DPH Obec Mlynčeky Mesto Kežmarok 25.01.2016
20.01.2016 Realizácia predaja a kúpy mlieka a mliečnych výrobkov
0.00 € s DPH Obec Mlynčeky Tatranská mliekareň a.s. 14.01.2016
11.01.2016 Dodávanie pekárenských výrobkov do ZŠ a MŠ
0.00 € s DPH Obec Mlynčeky Pekáreň Gros, spol.s r.o. 11.01.2015
11.01.2016 dohoda o odbere tovaru a platobnom a zúčtovacom styku
0.00 € s DPH Obec Mlynčeky Veľkoobchodný sklad 04.01.2016
11.01.2016 Dodanie tovaru pre ŠJ pri ZŠ s MŠ
0.00 € s DPH Obec Mlynčeky František FEDÁK 01.01.2016
03.12.2015 Vypracovanie projektovej dokumentácie na stav. povolenie- Mlynčeky,vybudovanie chodníkov,vrátane odvodnenia
15-25
2640.00 € s DPH Obec Mlynčeky INGRES, s.r.o. 02.12.2015
23.11.2015 poskytovanie auditorských služieb na ďalšie účtovné obdobie t.j. účtovnú závierku k 31.12.2015
Dodatok č. 1
1100.00 € s DPH Obec Mlynčeky Ing. Daniela Dudová, auditor SKAU 19.11.2015
Zobrazených 136 - 150 z celkových 223.
1 2 6 7 8 10 12 13 14 15