Obec Mlynčeky

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
17.04.2015 predaj časti pozemku p.č. 6697/16
5/1R/BUDZ/2015
1012.00 € s DPH Obec Mlynčeky Budzáková G, Pavlikovičová J, Budzák J, Petrušová Z, Nosek F 13.04.2015
13.04.2015 kúpa ornej pôdy
č.3/1R/SK/2015
3019.50 € s DPH Obec Mlynčeky František Skupin 13.04.2015
01.04.2015 poskytnutie fin. príspevku na vytváranie nových miest
2/2015/§54-VZ
30768.60 € s DPH Obec Mlynčeky Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 26.03.2015
26.02.2015 Zmena platobných podmienok- navýšenie DPH
Dodatok č.1
0.00 € s DPH Obec Mlynčeky Obec Ľubica 01.02.2015
20.01.2015 Dohoda o spolupráci pri zabezpečovaní činnosti obecnej knižnice
0.00 € s DPH Obec Mlynčeky Podtatranská knižnica 20.01.2015
20.01.2015 Audit UZ, KUZ, overenie VS
2014216
1100.00 € s DPH Obec Mlynčeky Ing. Daniela Dudová 30.12.2014
17.12.2014 vykonávanie menších obecných služieb pre obec -§12
0.00 € s DPH Obec Mlynčeky Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny,Kežmarok 10.12.2014
13.11.2014 odpredaj časti pozemku hodného osobitného zreteľa
84/4R/Mač/2014
664.00 € s DPH Mačičák František, Mlynčeky č. 50 Obec Mlynčeky 12.11.2014
12.11.2014 bezodplatný odber biologicky rozložiteľného odpadu
0.00 € s DPH Obec Mlynčeky Martin Kriššák, Mlynčeky č. 98 03.11.2014
07.11.2014 Údržba miestnych komunikácií počas zimného obdobia.
80.00 € bez DPH Obec Mlynčeky Martin Kriššák, Mlynčeky č. 98 30.10.2014
02.10.2014 Dodatok č. 1 ku KZ č. 65/2m/Šaj/2014 odpredaj časti pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
4 €/m² s DPH Ing. Igor Šajtlava a manž. Mária Obec Mlynčeky 02.10.2014
26.09.2014 Zmena dokončenej stavby, výstavba športových šatní v obci Mlynčeky
29998.39 € s DPH Obec Mlynčeky Rudolf Mirga, Výborná 24.09.2014
11.09.2014 Dotácia na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu športovísk a ich vybavenie hnuteľným majetkom inv. charakteru
280/2014/ORHC
1000.00 € bez DPH Obec Mlynčeky Prešovský samosprávny kraj, Prešov 30.07.2014
10.09.2014 Zmluva o úvere č. 54/007/14
54/007/14
85000.00 € bez DPH Obec Mlynčeky Prima banka Slovensko a.s. Žilina 10.09.2014
28.08.2014 odpredaj časti pozemku z dôvodu osobitného zreteľa
65/2m/Šaj/2014
868.00 € s DPH Ing. Igor Šajtlava a manž. Mária Obec Mlynčeky 27.08.2014
Zobrazených 166 - 180 z celkových 223.
1 2 7 8 9 10 12 14 15