Obec Mlynčeky

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
18.02.2014 poskytovanie vybraných súborov údajov z informačného systému katastra nehnuteľností k.ú. Mlynčeky
12-11-33/2014
0.00 € s DPH Obec Mlynčeky Geodetický a kartografický ústav Bratislava 04.02.2014
19.12.2013 odpredaj časti pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
91/2M/PK/2013
4 €/m² s DPH Pavlík Jozef a manž. Oľga Obec Mlynčeky 18.12.2013
29.11.2013 poskytovanie služieb pri údržbe komunikácií v obci počas zimného obdobia 2013/2014
60.00 € bez DPH Obec Mlynčeky Martin Kriššák 14.10.2013
15.11.2013 odpredaj časti pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
64/5R/Rep/2013
4 €/m² s DPH Repaský Róbert a manž. Jana Obec Mlynčeky 15.11.2013
12.11.2013 odpredaj časti pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
č.64/5R/Vojt/2013
4 €/m² s DPH Vojtaššák Ján a manžel.Helena Obec Mlynčeky 08.11.2013
12.11.2013 odpredaj časti pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
64/5R/OR/2013
4 €/m² s DPH Oravec František Obec Mlynčeky 08.11.2013
12.11.2013 odpredaj časti pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
64/5R/SV/2013
4 €/m² s DPH Obec Mlynčeky Obec Mlynčeky 08.11.2013
11.06.2013 prenájom pozemku
4/2013
225.36 € s DPH Slovak Telekom a.s. Obec Mlynčeky 27.05.2013
21.02.2013 Poskytnutie licencie -používateľských práv infor. systému URBIS a poskytnutie služieb Systémová podpora
U1341/2013
249.00 € s DPH Obec Mlynčeky MADE spol.s.r.o 20.02.2013
24.01.2013 Zmluva o Dexia Komunál eurofondy úvere
54/011/10
54940.13 € s DPH Obec Mlynčeky Prima banka Slovensko, a.s. 24.01.2013
24.01.2013 Dexia Komunál univerzálny úver
54/010/10
8872.00 € s DPH Obec Mlynčeky Prima banka Slovensko, a.s. 24.01.2013
23.01.2013 Zmluva o aktualizácii dát
AD/1468/12/2010
51.78 € s DPH Obec Mlynčeky TOPSET Solutions s.r.o. 04.01.2013
21.11.2012 Komplexné spracovanie a knižné vydanie publikácie "Mlynčeky moja dedinka-Cez Mlynčeky tečie vodička"
3630.00 € s DPH Obec Mlynčeky Jaroslav Šleboda-JADRO,Kežmarok 28.09.2012
21.11.2012 Zmena špecifikácie diela zo dňa 28.09.2012, zmena v zmluve o vydaní diela
1540.00 € s DPH Obec Mlynčeky Jaroslav Šleboda-JADRO,Kežmarok 31.10.2012
12.04.2012 Zmluva o zriadení vecného bremena úprava NN vedenia a DP
0561/4500/2012
0.00 € s DPH Obec Mlynčeky Východoslovenská distribučná a.s. 12.04.2012
Zobrazených 166 - 180 z celkových 185.
1 2 5 6 7 8 9 10 12