Obec Mlynčeky

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
28.08.2014 odpredaj časti pozemku hodného osobitného zreteľa
66/2M/Szab/2014
1056.00 € s DPH Darina Szabóová Obec Mlynčeky 27.08.2014
20.08.2014 Zateplenie budovy ZŠ a MŠ v obci Mlynčeky
26872.14 € s DPH Obec Mlynčeky ZOSTAV s.r.o. Mlynčeky č. 116 12.08.2014
15.08.2014 prenájom hrobového miesta
152/2014
16.60 € s DPH Mária Lenkavská Obec Mlynčeky 13.08.2014
08.08.2014 Chodníky v obci Mlynčeky - časť B a C
29949.67 € s DPH Obec Mlynčeky Mestský podnik Spišská Belá s.r.o. 05.08.2014
28.07.2014 dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve č. 33/2R/Kr/2014- odpredaj časti pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
4 €/m² s DPH Kriššák Martin Obec Mlynčeky 28.07.2014
25.07.2014 peňažný dar pre MŠ Mlynčeky
1000.00 € s DPH Obec Mlynčeky Karlheinz Englert, Unterheimbach,Nemecko 24.07.2014
25.07.2014 Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Mlynčeky
14616.13 € s DPH Obec Mlynčeky Mestský podnik Spišská Belá s.r.o. 22.07.2014
15.07.2014 realizovanie pracovnej činnosti občanmi v HN uzatvorená podľa § 10 odst.3, odst.9 a nasl. zákona č.417/2013Z.z.
Dohoda č. 2
0.00 € s DPH Obec Mlynčeky Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny,Kežmarok 27.06.2014
15.07.2014 úprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytovaní príspevku na podporu rozvoja miestnej a region. zamestnanosti podľa § 50j zákona o službách zamestnanosti
Dodatok č. 1
0.00 € s DPH Obec Mlynčeky Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny,Kežmarok 10.07.2014
24.06.2014 dohoda na vykonávanie Malých obecných služieb Mlynčeky § 12
2/2014
0.00 € s DPH Obec Mlynčeky Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 18.06.2014
23.06.2014 Pripojenie do distribučnej sústavy vo výške 9 x 25A
ZoP/2014/169
1417.50 € bez DPH Obec Mlynčeky Východoslovenská distribučná, a.s. 13.06.2014
23.06.2014 Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy na zriadenie vecného bremena na Mlynčeky KN C 6697/7
726/3000/2014
0.00 € s DPH Obec Mlynčeky Východoslovenská distribučná, a.s. 13.06.2014
17.06.2014 Dodatok č. 1 k dohode o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec § 12
0.00 € s DPH ÚPSVaR Kežmarok Obec Mlynčeky 30.05.2014
17.06.2014 Dohoda uzatvorená podľa § 10 ods.3, ods. 9 a nasl. zákona č. 417/2013 Z.z.o pomoci v hmotnej núdzi
0.00 € s DPH ÚPSVaR Kežmarok Obec Mlynčeky 09.06.2014
27.05.2014 odpredaj časti pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
33/2R/Kr/2014
4 €/m² s DPH Kriššák Martin Obec Mlynčeky 26.05.2014
Zobrazených 181 - 195 z celkových 223.
1 2 7 8 9 10 11 13 15