Obec Mlynčeky

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
02.07.2015 Zmena voľby produktu na FIX Premium
0.00 € s DPH Obec Mlynčeky RWE Gas Slovensko, s.r.o. 02.07.2015
29.06.2015 realizácia procesu verejného obstarania-Bezpečnostný kamerový systém
01/2015
250.00 € s DPH Obec Mlynčeky Ing. Sylvia Slavkovská 29.06.2015
18.06.2015 predaj pozemku
43/2R/MČ/2015
64.00 € s DPH Obec Mlynčeky Michal Česelka 18.06.2015
19.05.2015 predaj pozemku-oprava č. parcely
Dodatok č.1 k KZč.5
0.00 € s DPH Obec Mlynčeky Budzáková G, Pavlikovičová J, Budzák J, Petrušová Z, Nosek F 18.05.2015
13.05.2015 predaj pozemku
Č.1/1R/Mk/2015/
1900.00 € s DPH Obec Mlynčeky Ing. Anton Mačák 11.05.2015
17.04.2015 predaj časti pozemku p.č. 6697/16
5/1R/BUDZ/2015
1012.00 € s DPH Obec Mlynčeky Budzáková G, Pavlikovičová J, Budzák J, Petrušová Z, Nosek F 13.04.2015
13.04.2015 kúpa ornej pôdy
č.3/1R/SK/2015
3019.50 € s DPH Obec Mlynčeky František Skupin 13.04.2015
01.04.2015 poskytnutie fin. príspevku na vytváranie nových miest
2/2015/§54-VZ
30768.60 € s DPH Obec Mlynčeky Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 26.03.2015
26.02.2015 Zmena platobných podmienok- navýšenie DPH
Dodatok č.1
0.00 € s DPH Obec Mlynčeky Obec Ľubica 01.02.2015
20.01.2015 Dohoda o spolupráci pri zabezpečovaní činnosti obecnej knižnice
0.00 € s DPH Obec Mlynčeky Podtatranská knižnica 20.01.2015
20.01.2015 Audit UZ, KUZ, overenie VS
2014216
1100.00 € s DPH Obec Mlynčeky Ing. Daniela Dudová 30.12.2014
17.12.2014 vykonávanie menších obecných služieb pre obec -§12
0.00 € s DPH Obec Mlynčeky Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny,Kežmarok 10.12.2014
13.11.2014 odpredaj časti pozemku hodného osobitného zreteľa
84/4R/Mač/2014
664.00 € s DPH Mačičák František, Mlynčeky č. 50 Obec Mlynčeky 12.11.2014
12.11.2014 bezodplatný odber biologicky rozložiteľného odpadu
0.00 € s DPH Obec Mlynčeky Martin Kriššák, Mlynčeky č. 98 03.11.2014
07.11.2014 Údržba miestnych komunikácií počas zimného obdobia.
80.00 € bez DPH Obec Mlynčeky Martin Kriššák, Mlynčeky č. 98 30.10.2014
Zobrazených 226 - 240 z celkových 288.
1 2 12 13 14 16 18 19 20