Obec Mlynčeky

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
15.07.2014 úprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytovaní príspevku na podporu rozvoja miestnej a region. zamestnanosti podľa § 50j zákona o službách zamestnanosti
Dodatok č. 1
0.00 € s DPH Obec Mlynčeky Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny,Kežmarok 10.07.2014
24.06.2014 dohoda na vykonávanie Malých obecných služieb Mlynčeky § 12
2/2014
0.00 € s DPH Obec Mlynčeky Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 18.06.2014
23.06.2014 Pripojenie do distribučnej sústavy vo výške 9 x 25A
ZoP/2014/169
1417.50 € bez DPH Obec Mlynčeky Východoslovenská distribučná, a.s. 13.06.2014
23.06.2014 Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy na zriadenie vecného bremena na Mlynčeky KN C 6697/7
726/3000/2014
0.00 € s DPH Obec Mlynčeky Východoslovenská distribučná, a.s. 13.06.2014
17.06.2014 Dodatok č. 1 k dohode o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec § 12
0.00 € s DPH ÚPSVaR Kežmarok Obec Mlynčeky 30.05.2014
17.06.2014 Dohoda uzatvorená podľa § 10 ods.3, ods. 9 a nasl. zákona č. 417/2013 Z.z.o pomoci v hmotnej núdzi
0.00 € s DPH ÚPSVaR Kežmarok Obec Mlynčeky 09.06.2014
27.05.2014 odpredaj časti pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
33/2R/Kr/2014
4 €/m² s DPH Kriššák Martin Obec Mlynčeky 26.05.2014
05.05.2014 odpredaj časti pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
16/1M/Pit/2014
4 €/m² s DPH Bernard Pitoňák a manž. Helena Obec Mlynčeky 29.04.2014
16.04.2014 poskytnutie príspevku na podporu rozvoja miestnej a region. zamestnanosti
8/§50j/NS/2014-ŠR
4560.00 € s DPH Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok Obec Mlynčeky 09.04.2014
16.04.2014 programové vybavenie URBIS
U1341/2013
354.50 € s DPH Obec Mlynčeky MADE spol s.r.o. Banská Bystrica 01.04.2014
03.04.2014 dodatok č. 2 k zmluve o aktualizácii programov
A/1468/12/2008
78.00 € s DPH Obec Mlynčeky TOPSET Solutions s.r.o. Stupava 02.04.2014
17.03.2014 Dohoda o spolupráci pri zabezpečovaní činnosti Obecnej knižnice
33.00 € s DPH Obec Mlynčeky Podtatranská knižnica 14.03.2014
06.03.2014 dočasné užívanie pozemku z dôvody úpravy verejného priestranstva
1/2014
3.30 €/rok s DPH Obec Mlynčeky Obec Mlynčeky 07.01.2014
21.02.2014 odpredaj časti pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
92/2m/Her/2014
4 €/m² s DPH Rudolf Hering a manžel. Gabriela Obec Mlynčeky 20.02.2014
21.02.2014 stravné kupóny
PAN-16645-1-M4
3.60 € s DPH Obec Mlynčeky LE CHEQUE DRJEUNER s.r.o. Bratislava 22.01.2014
Zobrazených 151 - 165 z celkových 185.
1 2 5 6 7 8 9 11 13