Obec Mlynčeky

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
11.01.2016 Dodávanie pekárenských výrobkov do ZŠ a MŠ
0.00 € s DPH Obec Mlynčeky Pekáreň Gros, spol.s r.o. 11.01.2015
11.01.2016 dohoda o odbere tovaru a platobnom a zúčtovacom styku
0.00 € s DPH Obec Mlynčeky Veľkoobchodný sklad 04.01.2016
11.01.2016 Dodanie tovaru pre ŠJ pri ZŠ s MŠ
0.00 € s DPH Obec Mlynčeky František FEDÁK 01.01.2016
03.12.2015 Vypracovanie projektovej dokumentácie na stav. povolenie- Mlynčeky,vybudovanie chodníkov,vrátane odvodnenia
15-25
2640.00 € s DPH Obec Mlynčeky INGRES, s.r.o. 02.12.2015
23.11.2015 poskytovanie auditorských služieb na ďalšie účtovné obdobie t.j. účtovnú závierku k 31.12.2015
Dodatok č. 1
1100.00 € s DPH Obec Mlynčeky Ing. Daniela Dudová, auditor SKAU 19.11.2015
03.11.2015 Údržba miestnych komunikácií počas zimného obdobia.
0.00 € s DPH Obec Mlynčeky Martin Kriššák 30.10.2015
27.10.2015 poskytnutie finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta
12/2015/§54 - ŠnZ
4384.44 € s DPH Obec Mlynčeky UPSVaR Kežmarok 26.10.2015
20.10.2015 pozemky od rod. Čikovských
60/3R/Čik/2015
72.00 € s DPH Obec Mlynčeky František, Jozef Čikovský, Ján Gallik, Anton Vdovjak 12.10.2015
07.09.2015 Dodatok k dohode § 12 - PNS
0.00 € s DPH Obec Mlynčeky ÚPSVR Kežmarok 18.08.2015
31.07.2015 odkúpenie parciel - vysporiadanie prístupovej cesty na cintorín
5.75 € s DPH Obec Mlynčeky Ripka V.,A.,Mgr.Kasenčáková,Mačák M.,J.Pitoňák Ján,J., Kriš 31.07.2015
20.07.2015 Zmluva o poskytovaní služieb prevádzkovania Kamerového systému
0.00 € s DPH Obec Mlynčeky HS - PLUS, s.r.o. 16.07.2015
20.07.2015 Dodanie tovaru a montáž zákazky "Bezpečnostný kamerový systém- Mlynčeky"
23518.58 € s DPH Obec Mlynčeky HS - PLUS, s.r.o. 14.07.2015
20.07.2015 Dohoda o poskytovaní údajov pre register poistencov-SHR v Soc. poisťovni.
15840-25/2015-PP
0.00 € s DPH Obec Mlynčeky Sociálna poisťovňa, pobočka Poprad 15.07.2015
02.07.2015 Pomoc v hmotnej núdzi
0.00 € s DPH Obec Mlynčeky ÚPSVR Kežmarok 01.07.2015
02.07.2015 Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec podľa §12
0.00 € s DPH Obec Mlynčeky ÚPSVR Kežmarok 01.07.2015
Zobrazených 91 - 105 z celkových 168.
1 2 3 4 5 7 9 10 11 12