Obec Mlynčeky

Faktúra

za používanie portálu

Identifikácia

Číslo faktúry: 5/2012

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Mlynčeky

Adresa odberateľa: č. 99, 05976 Mlynčeky

IČO odberateľa: 00326411

Názov dodávateľa: RVC Štrba

Adresa dodávateľa: Hlavná 188/67, Štrba

IČO dodávateľa: 31954502

Predmet faktúry: za používanie portálu

Fakturovaná suma: 90.00 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 20.01.2012

Dátum doručenia: 23.01.2012

Datum zverejnenia: 02.02.2012

Dokumenty