Obec Mlynčeky

Faktúra

za prezentačné predmety

Identifikácia

Číslo faktúry: 6/2012

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Mlynčeky

Adresa odberateľa: č. 99, 05976 Mlynčeky

IČO odberateľa: 00326411

Názov dodávateľa: LIM PO, s.r.o. Prešov

Adresa dodávateľa: Jesenná 1, Prešov

IČO dodávateľa: 36498980

Predmet faktúry: za prezentačné predmety

Fakturovaná suma: 150.90 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 24.01.2012

Dátum doručenia: 25.01.2012

Datum zverejnenia: 02.02.2012

Dokumenty