Obec Mlynčeky

Faktúra

za údržbu miestnych komunikácií v zimnom období

Identifikácia

Číslo faktúry: 8/2012

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy: Zmluva zverejnená 12.12.2011

Názov odberateľa: Obec Mlynčeky

Adresa odberateľa: č. 99, 05976 Mlynčeky

IČO odberateľa: 00326411

Názov dodávateľa: Anton Halčin, Mlynčeky

Adresa dodávateľa: 059 76 Mlynčeky 43

IČO dodávateľa: 17204003

Predmet faktúry: za údržbu miestnych komunikácií v zimnom období

Fakturovaná suma: 126.51 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 01.02.2012

Dátum doručenia: 01.02.2012

Datum zverejnenia: 02.02.2012

Dokumenty