Obec Mlynčeky

Faktúra

za plyn

Identifikácia

Číslo faktúry: 11/2012

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Mlynčeky

Adresa odberateľa: č. 99, 05976 Mlynčeky

IČO odberateľa: 00326411

Názov dodávateľa: SPP Bratislava

Adresa dodávateľa: Mlynské nivy 44/a

IČO dodávateľa: 35815256

Predmet faktúry: za plyn

Fakturovaná suma: 907.00 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 01.02.2012

Dátum doručenia: 03.02.2012

Datum zverejnenia: 23.03.2012

Dokumenty