Obec Mlynčeky

Faktúra

za vývoz TKO

Identifikácia

Číslo faktúry: 12/2012

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Mlynčeky

Adresa odberateľa: č. 99, 05976 Mlynčeky

IČO odberateľa: 00326411

Názov dodávateľa: Technické služby,s. r.o.Kežmarok

Adresa dodávateľa: Poľná 1, 060 01 Kežmarok

IČO dodávateľa: 31718329

Predmet faktúry: za vývoz TKO

Fakturovaná suma: 296.33 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 01.02.2012

Dátum doručenia: 06.02.2012

Datum zverejnenia: 23.03.2012

Dokumenty