Obec Mlynčeky

Faktúra

uloženie a skládka odpadu

Identifikácia

Číslo faktúry: 15/2012

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Mlynčeky

Adresa odberateľa: č. 99, 05976 Mlynčeky

IČO odberateľa: 00326411

Názov dodávateľa: Obec Ľubica

Adresa dodávateľa: Gen.Svobodu 248/127, 059 71 Ľubica

IČO dodávateľa: 31942547

Predmet faktúry: uloženie a skládka odpadu

Fakturovaná suma: 180.71 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 02.02.2012

Dátum doručenia: 07.02.2012

Datum zverejnenia: 23.03.2012

Dokumenty