Obec Mlynčeky

Faktúra

Za stravu pre dôchodcov

Identifikácia

Číslo faktúry: 20/2012

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Mlynčeky

Adresa odberateľa: č. 99, 05976 Mlynčeky

IČO odberateľa: 00326411

Názov dodávateľa: Základná škola s materskou školou

Adresa dodávateľa: 059 76 Mlynčeky

IČO dodávateľa: 37877020

Predmet faktúry: Za stravu pre dôchodcov

Fakturovaná suma: 116.00 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 16.02.2012

Dátum doručenia: 17.02.2012

Datum zverejnenia: 29.03.2012

Dokumenty