Obec Mlynčeky

Faktúra

Za uloženie odpadu na skládke

Identifikácia

Číslo faktúry: 30/2012

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Mlynčeky

Adresa odberateľa: č. 99, 05976 Mlynčeky

IČO odberateľa: 00326411

Názov dodávateľa: Obec Ľubica

Adresa dodávateľa: Gen.Svobodu 248/127, 059 71 Ľubica

IČO dodávateľa: 31942547

Predmet faktúry: Za uloženie odpadu na skládke

Fakturovaná suma: 157.12 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 02.03.2012

Dátum doručenia: 07.03.2012

Datum zverejnenia: 29.03.2012

Dokumenty