Obec Mlynčeky

Faktúra

Faktúra za mobil

Identifikácia

Číslo faktúry: 33/2012

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Mlynčeky

Adresa odberateľa: č. 99, 05976 Mlynčeky

IČO odberateľa: 00326411

Názov dodávateľa: Slovak Telekom a.s.

Adresa dodávateľa: Karadžičova 10, 825 13 Bratislava

IČO dodávateľa: 35763469

Predmet faktúry: Faktúra za mobil

Fakturovaná suma: 55.75 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 08.03.2012

Dátum doručenia: 16.03.2012

Datum zverejnenia: 11.04.2012

Dokumenty