Obec Mlynčeky

Faktúra

Faktúra za stravu dôchodcov 2/2012

Identifikácia

Číslo faktúry: 34/2012

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Mlynčeky

Adresa odberateľa: č. 99, 05976 Mlynčeky

IČO odberateľa: 00326411

Názov dodávateľa: Základná škola s materskou školou

Adresa dodávateľa: 059 76 Mlynčeky 15

IČO dodávateľa: 37877020

Predmet faktúry: Faktúra za stravu dôchodcov 2/2012

Fakturovaná suma: 115.50 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 16.03.2012

Dátum doručenia: 16.03.2012

Datum zverejnenia: 11.04.2012

Dokumenty