Obec Mlynčeky

Faktúra

Faktúra za aktualizáciu programov

Identifikácia

Číslo faktúry: 36/2012

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Mlynčeky

Adresa odberateľa: č. 99, 05976 Mlynčeky

IČO odberateľa: 00326411

Názov dodávateľa: Ing. Ján Vlček - TOPSET

Adresa dodávateľa: Hollého 2366/25B, 1292 31 Stupava

IČO dodávateľa: 32643748

Predmet faktúry: Faktúra za aktualizáciu programov

Fakturovaná suma: 51.78 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 15.03.2012

Dátum doručenia: 20.03.2012

Datum zverejnenia: 11.04.2012

Dokumenty