Obec Mlynčeky

Faktúra

za audit rok 2011

Identifikácia

Číslo faktúry: 37/2012

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Mlynčeky

Adresa odberateľa: č. 99, 05976 Mlynčeky

IČO odberateľa: 00326411

Názov dodávateľa: Ing. Daniela Dudová

Adresa dodávateľa: Levočská 212/10, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 42088291

Predmet faktúry: za audit rok 2011

Fakturovaná suma: 600.00 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 26.03.2012

Dátum doručenia: 26.03.2012

Datum zverejnenia: 11.04.2012

Dokumenty