Obec Mlynčeky

Faktúra

za odvoz TKO z obce

Identifikácia

Číslo faktúry: 38/2012

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Mlynčeky

Adresa odberateľa: č. 99, 05976 Mlynčeky

IČO odberateľa: 00326411

Názov dodávateľa: Technické služby s.r.o.

Adresa dodávateľa: Poľná 1, 060 01 Kežmarok

IČO dodávateľa: 31718329

Predmet faktúry: za odvoz TKO z obce

Fakturovaná suma: 296.64 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 21.03.2012

Dátum doručenia: 26.03.2012

Datum zverejnenia: 11.04.2012

Dokumenty