Obec Mlynčeky

Faktúra

za vývoz fekálie

Identifikácia

Číslo faktúry: 40/2012

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Mlynčeky

Adresa odberateľa: č. 99, 05976 Mlynčeky

IČO odberateľa: 00326411

Názov dodávateľa: PDP Kežmarok

Adresa dodávateľa: Nad traťou 1, 060 01 Kežmarok

IČO dodávateľa: 00199702

Predmet faktúry: za vývoz fekálie

Fakturovaná suma: 84.00 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 26.03.2012

Dátum doručenia: 29.03.2012

Datum zverejnenia: 11.04.2012

Dokumenty