Obec Mlynčeky

Faktúra

za zemný plyn

Identifikácia

Číslo faktúry: 42/2012

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Mlynčeky

Adresa odberateľa: č. 99, 05976 Mlynčeky

IČO odberateľa: 00326411

Názov dodávateľa: SPP a.s.

Adresa dodávateľa: Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26

IČO dodávateľa: 35815256

Predmet faktúry: za zemný plyn

Fakturovaná suma: 469.00 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 01.04.2012

Dátum doručenia: 03.04.2012

Datum zverejnenia: 11.04.2012

Dokumenty