Obec Mlynčeky

Faktúra

za uloženie na skládku odpadu

Identifikácia

Číslo faktúry: 45/2012

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Mlynčeky

Adresa odberateľa: č. 99, 05976 Mlynčeky

IČO odberateľa: 00326411

Názov dodávateľa: Obec Ľubica

Adresa dodávateľa: Gen.Svobodu 248/127. 059 71 Ľubica

IČO dodávateľa: 31942547

Predmet faktúry: za uloženie na skládku odpadu

Fakturovaná suma: 235.55 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 03.04.2012

Dátum doručenia: 10.04.2012

Datum zverejnenia: 11.04.2012

Dokumenty