Obec Mlynčeky

Faktúra

za mobil

Identifikácia

Číslo faktúry: 65/2012

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Mlynčeky

Adresa odberateľa: č. 99, 05976 Mlynčeky

IČO odberateľa: 00326411

Názov dodávateľa: Slovak Telekom a.s.

Adresa dodávateľa: Karadžičova 10, 825 13 Bratislava

IČO dodávateľa: 35763469

Predmet faktúry: za mobil

Fakturovaná suma: 55.66 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 08.05.2012

Dátum doručenia: 15.05.2012

Datum zverejnenia: 24.05.2012

Dokumenty