Obec Mlynčeky

Faktúra

za vývoz VOK na skládku TKO

Identifikácia

Číslo faktúry: 66/2012

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Mlynčeky

Adresa odberateľa: č. 99, 05976 Mlynčeky

IČO odberateľa: 00326411

Názov dodávateľa: Finekol s.r.o.

Adresa dodávateľa: 059 76 Mlynčeky 146

IČO dodávateľa: 36508144

Predmet faktúry: za vývoz VOK na skládku TKO

Fakturovaná suma: 213.60 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 15.04.2012

Dátum doručenia: 16.05.2012

Datum zverejnenia: 24.05.2012

Dokumenty