Obec Mlynčeky

Faktúra

Obecné noviny r.2019

Identifikácia

Číslo faktúry: 195/2018

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Mlynčeky

Adresa odberateľa: č. 99, 05976 Mlynčeky

IČO odberateľa: 00326411

Názov dodávateľa: Inprost s.r.o.

Adresa dodávateľa: Smrečianska 29, 811 04 Bratislava

IČO dodávateľa: 31363091

Predmet faktúry: Obecné noviny r.2019

Fakturovaná suma: 88.40 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 08.12.2018

Dátum doručenia: 03.12.2018

Datum zverejnenia: 04.01.2019

Dokumenty