Obec Mlynčeky

Faktúra

Za CD

Identifikácia

Číslo faktúry: 96/2019

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Mlynčeky

Adresa odberateľa: č. 99, 05976 Mlynčeky

IČO odberateľa: 00326411

Názov dodávateľa: RAMAGU, o.z.

Adresa dodávateľa: SNP 30/59, 06101 Spišská Stará Ves

IČO dodávateľa: 42232473

Predmet faktúry: Za CD

Fakturovaná suma: 55.00 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 13.06.2019

Dátum doručenia: 17.06.2019

Datum zverejnenia: 29.06.2019

Dokumenty