Obec Mlynčeky

Faktúra

Za mobil za 6/2019

Identifikácia

Číslo faktúry: 127/2019

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Mlynčeky

Adresa odberateľa: č. 99, 05976 Mlynčeky

IČO odberateľa: 00326411

Názov dodávateľa: Slovak Telekom a.s.

Adresa dodávateľa: 817 62 Bratislava, Bajkalská 28

IČO dodávateľa: 35763469

Predmet faktúry: Za mobil za 6/2019

Fakturovaná suma: 31.72 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 08.07.2019

Dátum doručenia: 15.07.2019

Datum zverejnenia: 02.09.2019

Dokumenty