Obec Mlynčeky

Faktúra

Zamer. kanalizač. siete v obci Mlynčeky - geodet. práce

Identifikácia

Číslo faktúry: 136/2019

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Mlynčeky

Adresa odberateľa: č. 99, 05976 Mlynčeky

IČO odberateľa: 00326411

Názov dodávateľa: Ing. Pavel Brutovský

Adresa dodávateľa: Gaštanová 1016/11, 060 01 Kežmarok

IČO dodávateľa: 34631763

Predmet faktúry: Zamer. kanalizač. siete v obci Mlynčeky - geodet. práce

Fakturovaná suma: 1998.00 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 24.07.2019

Dátum doručenia: 24.07.2019

Datum zverejnenia: 02.09.2019

Dokumenty