Obec Mlynčeky

Faktúra

Odvoz TKO 7/2019

Identifikácia

Číslo faktúry: 145/2019

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Mlynčeky

Adresa odberateľa: č. 99, 05976 Mlynčeky

IČO odberateľa: 00326411

Názov dodávateľa: Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok

Adresa dodávateľa: Poľná 1, 060 01 Kežmarok

IČO dodávateľa: 42234891

Predmet faktúry: Odvoz TKO 7/2019

Fakturovaná suma: 695.06 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 01.08.2019

Dátum doručenia: 12.08.2019

Datum zverejnenia: 03.10.2019

Dokumenty