Obec Mlynčeky

Faktúra

Elektrika skut. 7/2019 OcÚ+ZŠ

Identifikácia

Číslo faktúry: 149/2019

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Mlynčeky

Adresa odberateľa: č. 99, 05976 Mlynčeky

IČO odberateľa: 00326411

Názov dodávateľa: Východoslovenská energetika a.s.

Adresa dodávateľa: Mlynská 31, 042 91 Košice

IČO dodávateľa: 44483767

Predmet faktúry: Elektrika skut. 7/2019 OcÚ+ZŠ

Fakturovaná suma: 165.40 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 08.08.2019

Dátum doručenia: 14.08.2019

Datum zverejnenia: 03.10.2019

Dokumenty