Obec Mlynčeky

Faktúra

Za mobil 7/2019

Identifikácia

Číslo faktúry: 152/2019

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Mlynčeky

Adresa odberateľa: č. 99, 05976 Mlynčeky

IČO odberateľa: 00326411

Názov dodávateľa: Slovak Telekom, a.s.

Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

IČO dodávateľa: 35763469

Predmet faktúry: Za mobil 7/2019

Fakturovaná suma: 31.72 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 08.08.2019

Dátum doručenia: 16.08.2019

Datum zverejnenia: 03.10.2019

Dokumenty