Obec Mlynčeky

Faktúra

Elektrika skut. 1/2020 OcÚ+ZŠ

Identifikácia

Číslo faktúry: 17/2020

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Mlynčeky

Adresa odberateľa: č. 99, 05976 Mlynčeky

IČO odberateľa: 00326411

Názov dodávateľa: Východoslovenská energetika a.s.

Adresa dodávateľa: Mlynská 31, 042 91 Košice

IČO dodávateľa: 44483767

Predmet faktúry: Elektrika skut. 1/2020 OcÚ+ZŠ

Fakturovaná suma: 448.50 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 07.02.2020

Dátum doručenia: 13.02.2020

Datum zverejnenia: 26.02.2020

Dokumenty