Obec Mlynčeky

Faktúra

Za verejný prenos - rozhlas r. 2020

Identifikácia

Číslo faktúry: 48/2020

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Mlynčeky

Adresa odberateľa: č. 99, 05976 Mlynčeky

IČO odberateľa: 00326411

Názov dodávateľa: SLOVGRAM

Adresa dodávateľa: Jakubovo nám. 14, 813 48 Bratislava

IČO dodávateľa: 17310598

Predmet faktúry: Za verejný prenos - rozhlas r. 2020

Fakturovaná suma: 38.40 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 01.04.2020

Dátum doručenia: 02.04.2020

Datum zverejnenia: 15.04.2020

Dokumenty