Obec Mlynčeky

Faktúra

telefón pevná sieť OcÚ a ZŠ za 4/2020

Identifikácia

Číslo faktúry: 67/2020

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Mlynčeky

Adresa odberateľa: č. 99, 05976 Mlynčeky

IČO odberateľa: 00326411

Názov dodávateľa: Slovak Telekom, a.s.

Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava35763

IČO dodávateľa: 35763469

Predmet faktúry: telefón pevná sieť OcÚ a ZŠ za 4/2020

Fakturovaná suma: 65.32 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 01.05.2020

Dátum doručenia: 11.05.2020

Datum zverejnenia: 23.06.2020

Dokumenty