Obec Mlynčeky

Faktúra

za správu ku auditu

Identifikácia

Číslo faktúry: 76/2020

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Mlynčeky

Adresa odberateľa: č. 99, 05976 Mlynčeky

IČO odberateľa: 00326411

Názov dodávateľa: Prima banka Slovensko, a.s.

Adresa dodávateľa: Hodžova 11, 010 11 Žilina

IČO dodávateľa: 31575951

Predmet faktúry: za správu ku auditu

Fakturovaná suma: 60.00 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 15.05.2020

Dátum doručenia: 15.05.2020

Datum zverejnenia: 23.06.2020

Dokumenty