Obec Mlynčeky

Faktúra

FA mobil služobný starostka

Identifikácia

Číslo faktúry: 102/2021

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Mlynčeky

Adresa odberateľa: č. 99, 05976 Mlynčeky

IČO odberateľa: 00326411

Názov dodávateľa: Slovak Telekom, a.s.

Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

IČO dodávateľa: 35763469

Predmet faktúry: FA mobil služobný starostka

Fakturovaná suma: 35.72 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 08.04.2021

Dátum doručenia: 16.04.2021

Datum zverejnenia: 19.04.2021

Dokumenty