Obec Mlynčeky

Faktúra

fa za knihy Kežmarok a okolie z neba

Identifikácia

Číslo faktúry: 105/2022

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Mlynčeky

Adresa odberateľa: č. 99, 05976 Mlynčeky

IČO odberateľa: 00326411

Názov dodávateľa: Creative Business Studio spol s.r.o.

Adresa dodávateľa: Kynceľová 54, 974 01 Kynceľová

IČO dodávateľa: 36754749

Predmet faktúry: fa za knihy Kežmarok a okolie z neba

Fakturovaná suma: 158.40 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 21.03.2022

Dátum doručenia: 25.03.2022

Datum zverejnenia: 10.05.2022

Dokumenty