Obec Mlynčeky

Faktúra

fa za potraviny

Identifikácia

Číslo faktúry: 116/2022

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Mlynčeky

Adresa odberateľa: č. 99, 05976 Mlynčeky

IČO odberateľa: 00326411

Názov dodávateľa: Tatranská mliekáreň a.s.

Adresa dodávateľa: Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok

IČO dodávateľa: 31654363

Predmet faktúry: fa za potraviny

Fakturovaná suma: 91.34 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 01.04.2022

Dátum doručenia: 04.04.2022

Datum zverejnenia: 10.05.2022

Dokumenty