Obec Mlynčeky

Faktúra

fa za poskytované právne služby 03/2022

Identifikácia

Číslo faktúry: 118/2022

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Mlynčeky

Adresa odberateľa: č. 99, 05976 Mlynčeky

IČO odberateľa: 00326411

Názov dodávateľa: JUDr. Mária Dideková, advokátka

Adresa dodávateľa: Zdravotnícka 2, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 52 866 742

Predmet faktúry: fa za poskytované právne služby 03/2022

Fakturovaná suma: 250.00 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 31.03.2022

Dátum doručenia: 05.04.2022

Datum zverejnenia: 10.05.2022

Dokumenty