Obec Mlynčeky

Faktúra

zemný plyn

Identifikácia

Číslo faktúry: 134/2012

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Mlynčeky

Adresa odberateľa: č. 99, 05976 Mlynčeky

IČO odberateľa: 00326411

Názov dodávateľa: Slovenský plynárenský priemysel a.s.

Adresa dodávateľa: Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26

IČO dodávateľa: 35815256

Predmet faktúry: zemný plyn

Fakturovaná suma: 602.00 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 01.11.2012

Dátum doručenia: 06.11.2012

Datum zverejnenia: 08.11.2012

Dokumenty